Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 249 )
belang zijn voor den goeden voortgang, zoo zal nie-
mand het hooge aanzien der lagere fcholen kunnen
ontkennen , of tot het goed werkzaam zijn in.dezelve
iedereen gefchikt achten.
§• 155-
Het doel der lagere fcholen.
De lagere fcholen moeten dienen om aanvankelqk
den mensch op te leiden tot die hoogte, waartoe hij
als waardig lid der maatfchappij behoort op te klim-
men. „ De mensch," zegt Pestalozzi, „ moet na
„ zijne volle ontwikkeling , in al zijn oordeelen,
„ in alles wat hij aanraadt, en in alles wat hij
„ onderneemt, toonen , dat hij een gezond en ge-
„ oefend verftand heeft, dat hij een vast, krach-
„ tig, welwillend, en voor iedere infpanning ge-
„ fchikt hart bezit, en dat hem eene gewoonte ia
„ zijn doen eigen is , die hem zeker ftelt voor de
„ gevolgen, welke hij uit zijne handelingen wenscht
„ te zien voortkomen."
Tot zulk eene ontwikkeling ftelt men zich voor
werkzaam te zullen zijn bij de oprigting of aanvaar-
ding eener lagere fchool; want moet de mensch , over-
eenkomltig zijne beftemming als mensch , een gezond
verftand, een hart vol warm gevoel voor het ware,
fchoone en goede, voor liefde, geloof en vertrouwen
hebben , en met de noodige ligchaamskrachten en
gefchiktheden voorzien zijn, dan moet de lagere
fchool, hoezeer zij geen mensch tot die hoogte kan
opvoeren, tocii reeds overeenkomftig dat doel werk-
zaam zijn , en eenen grond leggen, waarvan het
goed gedijen van liet volgende grootendeels afhangt.
Q 5 De