Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERSTE HOOFDSTUK.
de lagere scholen, in doel en strekking.
D,
S- 154.
Het wezen der lagere fcholen.
'e lagere fcholen komen velen voor als plaatfen,
alwaar aan kinderen eene opleiding wordt gegeven,
die ieder kan aanbrengen , alzoo , buiten enkele kun-
digheden , 'laartoe weinig oefening gevorderd wordt.
Doch wanneer men bedenkt, dat openbare lagere
fcholen dienen moeten om menfchen te vormen, en
dat die vorming met het kind begint, dat als mensch
aanleg heeft tot hooge ontwikkeling, mits dat geene
verkeerde middelen de natuur van het fpoor brengen ;
of voor zoo verre zij dezelve te hulp komen, haar
den waren weg doen gaan, dan komt de fchool-
onderwijzer voor als een man van meer dan gewone
kennis.
Het is waar, dat bij kinderen geene wetenfchappen
tot den grond worden uitgeput, en dat dus het hoo-
gere aanzien der lagere fcholen geenszins uit de ver-
hevenheid der kundigheden, die-aldaar voorkomen,
ontllaat; maar daar het leggen van eenen goeden
grond voor verdere kennis , het gewennen aan goede
handelingen en het bewerlcen van eenen bcllcndigcn
ijver niet ieder ter hand liaan, en van het uiterde
be-