Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 246 )
zign. De berchaving der burgers, hunne inwendige
volmaking, en daardoor iiun waar en edel gemoedsbe»
liaan, is een borg voor de llerkte van den flaat en
deszelfs duurzaamheid. En wanneer kan de onderwij-
zer meer genegen zijn om den geest van ware vader-
landsliefde in het hart der jeugd te planten, dan als
hij in eigen perfoon de weldadige verordeningen des
lands ziet en ondervindt? Zulk eene bevordering van
het openbaar onderwijs toont dat de ftaat hoogen
prijs ftelt'op verftand en braafheid, en dat het oordeel
van verlichte burgers nimmer gevreesd, maar inte-
gendeel opgeklaardheid bevorderd wordt, alzoo regt-
fchapcne onderdanen juist het voordeel van befcher-
mende wetten en zorgende overheden het best be-
feffen , en duidelijk gevoelen , dat velerlei beperking
volftrekt noodzakelijk is tot behoud van het geheel.
Aldus worden openbare fcholen voor alle burgers
van den ftaat bevorderingsmiddelen van ware goede
gezindheid, van godsvrucht en zedelijkheid cn van
een echt nationaal karakter.
§• 153-
Ferdeeling van het onderwerp.
))e zorg van den ftaat voor het openbaar onder-
wijs en de openbare opvoeding , en de wezenlijke be-
moeijingen van onze overheid met de fcholen, ma-
ken het noodzakelijk, dat iemand zich verledige, het
^ager fchoolwezen in Nederland in deszelfs geheelen
omvang op. te nemen, voor te dragen en van de uit-
gebrcidfte voorfchriften te voorzien, zoo in opzigt
tot het innerlijke als uiterlijke aanzien. Ons bellek
laat