Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 245 )
en tot heil der menschheid aangewend hebben , als
ook alle wetenfchap eu kunst, ■vastgehouden cn
voortgeplant, veel meer dan eenige fchriftelijke
overlevering. Het fchoolonderwijs heeft de kennis
uitgebreid en meerder volkomen doen worden en wat
in den beginne duister en verward was , opgehelderd
en duidelijk gemaakt, ja het onderwijzen zelf heeft
den onderwijzer dikv.ijis opgevoerd en aanmerkelijk
verder gebragt. Door fcholen is veel dat Ih'ijdig was
tot zekere uitkom den gekomen, en overal is door
dezelve ^en belangdellender geest in de bevorde-
ring der ontwikkeling van de menfchelijke ziel en
van alles wat noodig en nuttig voor het algemeen
is voortgebragt.
%' 152.
Zorg van den ftaat.
Wanneer men de noodzakelijkheid der openbare
inrigtingen van onderwijs voor voldrekt bewezen
moet aannemen, dan is het ook duidelijk, dat eene
vaderlijke landsregering zicli nimmer ontflagen kan
rekenen van de bepaalde zorg voor het openbaar on.
derwijs , ja dat zelfs dit nimmer door de individuele
begrippen maar alleen door het algemeene en hooge
beftuur des lands regtftreeks kan bevorderd, gere-
geld, beftuurd en in ftand gehouden worden. Het
ligt geheel in den aard der zaak, waarom wij daar-
over niet uitweiden, te meer daar ons beftek dit ver-
biedt.
Het is even zoo duidelijk, dat de voordeden,
voor den ftaat hieruit te trekken, groot kunnen
Q 3 zij"-