Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 244 )
Elke openbare inrigting, alwaar tot dat ein-
de wordt gearbeid, noemt men eene fchool, en wel
openbare fchool. Deze fcholen worden in drie foor-
ten verdeeld, van welke wij alhier de openbare lagere
fcholen op het oog hetfben. Op deze geniet de
jeugd de eerlte of aanvankelijke opleiding na*é^ ne-
vens dat van het ouderlijk huis. Hier doet het
kind den eerden dap in het maatfchappelijk leven ,
en leert zich aan algemeene wetten onderwerpen, om
het genoegen en geluk van zich zelven en van ande-
ren te bevorderen.
4
151-
Noodzakelijkheid en nuttigheid der open-
hare fcholen.
De openbare fcholen , die zoodanige drekking heb-
ben, behooren dus onder de gewigtigde voorwerpen
der opmerkzaamheid in iederen welingerigten daat.
Want daar verre de meeste ouders onbekwaam zijn
om bunnen kinderen dien voorraad van kundigheden
bij te brengen, welke ter bereiking hunner bedem-
ming noodig is, en ook bovendien, door de bemoei-
jingen des levens , geen tijd kunnen vinden, om zich
opzettelijk aan hunne kinderen te wijden, zoo bedaat
er eene voldrekte behoefte aan openbare inrigtingen
voor de opvoeding en het onderwijs der jeugd. En
niet alleen dat de fcholen noodzakelijk en in zoo
verre dus nuttig zijn, maar derzelver nuttigheid llrekt
zich verder uit, doordien de openbare inrigtingen kun-
nen geven, wat geen bijzonder of huisfelijk onderwijs
kan aanbrengen. En bovendien het fchoolonderwijs
heeft hetgene enkele perfonen gedacht , gevonden
cn