Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
(241 )
des leerlings en den grond zijner vorderingen en
andere kundigheden afgeleid worden.
S- 149-
Aanmerkingen over de wijze, waarop bet
'onderwijs in de Godsdienst en Zede-
kunde zal gegeven worden.
Het onderwijs in de leer cn pligten van de Gods-
dienst is daardoor onderfcheiden van de ftichtelijke
oefeningen, welke vrome en zedelijke gevoelens op-
wekken, dat het eerlle meer bepaald de vorming des ver-
llands ten doel heeft. Evenwel moet dit laatfle niet
geheel van het andere gefcheiden worden. Reeds
daarom is het eene oude, goede gewoonte, deze leer-
uren met een godsdienllig gezang te doen beginnen,
daar op een gebed te laten volgen, of eene korte aan-
fpraak te doen, ten einde het gemoed des kinds voor
het onderwijs te ilemmen. Maar nog meer zal de
geest en zin des onderwijzers uitwerken , wanneer de
leerling gewaar wordt, dat dit onderwijs door hem
met eene bijzondere belangftelling wordt gegeven, dat
hem alles heilig is , en dat het godsdienftige in ieder
mensch cn in de menschheid geacht en geëerd wordt.
Zulk een onderwijzer zal niet te vergeefs onderwijzen,
hoe verfchillend de gemoedsftemming der leerlingen
ook moge wezen.
Betrelfende de leerwijze zelve, zoo komt het daar
op aan , in het beginnend onderwijs voor een voor-
raad van denkbeelden te zorgen, die als lesfen aan
het kinderlijk verftand pasfen, en die gedeeltelijk door
gefchiedenisfen, gedeeltelijk door korte in het geheugen
geplaatfte gezegden, ftoffen aanbrengen, welke ge-
Q pas-