Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 240 )
gezigtpunt bepalen, uit hetwelk de godsdienst door
hem moet gezien worden. Daarnaar regelt de voordragt
van den onderwijzer zich, hetgene beter te doen is,
dan naar die omdandigheden gepaste leerboeken te
kiezen. In dezen tweeden curfus is ook velerlei ge-
fchiedkundige kennis bij te brengen , die meer de ge-
fchiedenis van de godsdienst is, en het verftandig
lezen der H. Schrift.
Hel hooger godsdiendig onderwijs ligt buiten den
kring van dit werk, en wordt dus hier voorbij-
gegaan.
S. 148.
Gebruik van den Bijbel bij het onderwijl
in dc Godsdienst.
De H. Schriften zijn, over het geheel genomen,
noch voor kinderen, noch voor onmondigen in het
verdand. Voor beginnenden kan dus hunne lezing
alleen goed geacht worden in opzigt tot gefchiedenis-
fen, en daaruit eene zorgvuldige keus. Dit zal meer
den grond voor de achting, die men omtrent den bij-
bel behoort te hebben, leggen, dan wanneer hij te
vroeg als een gewoon leesboek behandeld wordt.
Zelfs blijft voor den rijpen jeugdigen ouderdom
eene keuze noodzakelijk, vvanneer men waken wil
voor verkeerde begrippen en verklaringen. Deze laat-
fte en alle geleerdheid fchaden zoo hgt het werkzame
doel, en voeren in een doolhof van onzekerheid en
twijfehng.
Hoe verre overigens het onderrigt in de kennis van
de eerfte en volgende algemeene beftemming dezer
boeken, en van hunnen eigenen geest, en de afzonde-
ring der tijdsbepalingen daarin van de doorgaans ge-
bruikelijke, gaan moet, kan alleen van de gefteldheid
des