Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 239 )
gen, of wJjdloopiger bewijzen aan te voeren voor
datgene, waaraan de kinderlijke ziel niet twijfelt, is
onvruchtbaar en zeer fchadelijk. ^
üe gefchiedenisfen worden genomen , zoo als zij lig-
gen , zonder zich niet wijdloopige befchouwingen
omtrent zwarigheden in te laten, of verklaringen van
het wonderbare te geven , naardien het doel hier al-
leen praktisch is, en alle wijsgeerige onderfcheidin-
gen van natuurlijk en bovennatuurlijk bij geen kind te
pas komen, dat uit rijnen aard zich niet zoo zwaar
over het wonderbare verzet.
Nevens de gefchiedenis, geeft men het geheugen
eene rij van kernachtige fpreuken of gezegden uit de
H. Schrift, welke de onvergeetbaie gronddagen van
godsdienst cn zedelijkheid voor het geheele leven
moeten uitmaken, cn waarvan te wenfchen zou zijn,
dat men zich daarover met elkander konde verdaan,
ten minde dat men zeker ware, dat niemand zich ooit
tegen die keuze zoude verzetten.
§• 147-
Verder Godsdienftig onderwijs.
Na den kinderlijken leeftijd, wordt de historifche
ftof niet alleen uitgebreid, en veel wat voor dien eer-
ften leeftijd niet paste opgenomen, maar ook het
theoretisch onderwijs over de leer en pligten van de
godsdienst verkrijgt meer zamenhang, en wordt tot
een kort delfel van de leer der kerk , die men belijdt,
gebragt. Dit korte zamendel wordt grootendeels aan
het geheugen toevertrouwd, ten einde voor het ge-
heele leven de gronddellingen te bewaren, aan welke dc
nieuw bijkomende gemakkelijk te verbinden zijn.
Men moet bij het onderwijs den dand en de be-
ftemming drs leerlings in aanmerking nemen, cn het
gc-