Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 238 )
het einde voortgaat; a.) dat hQ hetgene de natuur
en de rede aangaande God leeren niet fcheidt van
hetgene de openbaring zegt; 3.) dat godsdienst
en zedekunde innig verbonden blijven; 4.) dat het
eene met het andere in geenen wetenfchappelijken
vorm noch als eene afgetrokkene befpiegeling wordt
voorgedragen, en eindelijk, 5.) dat in de H. Schrift
zelf, het wezenlijke van het fchijnwezenlijke, en de
hoofddenkbeelden van de plaats- en tijd-denkbeelden
onderfcheiden worden.
Moet nu de eerfie ftrekking van alle Christelijk
onderwijs zijn, hooge achting voor de H- Schrift te
verwekken, en van haar uit te gaan, maar ét tweede,
om over den zin en geest derzelve verftandig te lee-
ren denken; dan moet het onderwijs overeenkomftig
de meening van het kerkgenootfchap ook overeen-
komftig die der H. Schrift zijn, en in haar diezelfde
denkbeelden wedergevonden worden. Daarenboven
moet men op het groote onderfcheid der leerlingen
acht geven, derzelver ouderdom, ftand en zielsver-
mogens in aanmerking nemen, cn daarom onderfchei-
dene curfus van onderwijs inftellen.
Het eerfte Godsdietiftig onderwijs.
Voor dit eerfte onderwijs past niets beter dan ge-
fchiedenisfen, waardoor men godsdienftige cn zede-
kundige grondflagen kan leggen. De bijbelfche gé-
fchiedenisfen leveren hiertoe eene rijke en zeer gepas-
te ftof.
Iedere hoofdleering en iedere pligt kan daaraan, als
aan eene onbetwijfelde zaak, of als aan eene wet van
onbepaalde gehoorzaamheid , onderworpen worden. De
kinderjaren behoeven zulk gezag, en iedere te vroege
onderneming om dieper onderzoekingen aan te van-
gen,