Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 237 )
mensch zeer vroeg met gedachten en denkbeelden aan
God bekend zij, is hoog noodzakelijk, daar dit met
zijn wezen overeenflemt, en, eerst laat medegedeeld,
te weinig met zijn gehoele denken en wezen verbon-
den is.
§, 145-
Over het Codsdienflig onderv/ijs.
De leerwijze van het godsdienllig en zedekundig
onderwijs heeft gedeeltelijk betrekking op de ßof en
den vorm, en gedeeltelijk op de inwendige gefleld-
heid van den leerling. De ftof te bepalen is heden
niet mogelijk j naardien bij geen onderwijs ooit zoo
vele verfchillende wegen werden ingeflagen, als thans
bij dit onderwerp. En daar hierbij van de fubjective
gefteldheid des leerlings zoo veel afhangt, blijft het
gewaagd, zelfs eenige gezigtpunten voor het gods-
dienftig onderwijs aan te geven.
Ieder fla dan den weg in, die hem overtuigend als
•de beste voorkomt, en leere cn onderrigte als
vader, moeder of opvoeder zijne kinderen. Eenige
algemeene denkbeelden willen wij evenwel niet achter
houden.
Zoodra men als geheel aangenomen mag vooronder-
ftellen, dat het laatfle doel van dit onderwijs is, dö
jeugd niet flechts in het algemeen tot het gelooven
van de godsdienstleer en ter erkenning van hare
voorfchriften en vorderingen te brengen, maar haar
ook de godsdienst, als een onwrikbaar erfgoed, dier-
baar en eerwaardig te maken, dan is het ontegenzeg-
gelijk de natuurlijkfte weg , denzelfden gang te
kiezen, dien de H. Schrift ons voorlegt. Het bij-
zonder eigene van dien gang is, dat de onderwijzer
I.) aan de hand der gefchiedenis van het begin tot
het