Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 236 )
gemoed re doen plaats grijpen, en deelneming aan
het godsdienstig onderwijs te verwekken. iMaar wan-
neer men de betrekkingen en bemoeijingen der mees-
te menfchen in aanmerking neemt, de uiterlijke be-
hoefte der menfchen berekent, en- bedenkt , hoe
godsdienst van den gewonen gang der aardfche ver-
rigtingen onderfcheidcn is, daar de ware ftemming
des gemoeds op den voorgrond moet ftaan, dan is
het gemakkelijk te begrijpen, dat, hoezeer godsdienst
als kiem in den mensch voorhanden is , de opwek-
king, verfterking en gebruik making altgd eene moeije-
lijkc zaak blijft.
§• 144-
Goasdienjlig onderwtjs is gefchikt voor kinderen.
De ongeoefendheid van het jeugdig verftand om
hetzelve tot het bovenzinnelijke te doen opklimmen,
kan geen grond zijn, om aan dezen ouderdom het
godsdienftig onderwijs te onttrekken. Onze voorftel-
lingen van God en de betrekkingen tot hem kun-
nen niet geheel van het zinnelijke gefcheiden worden,
en voor de meeste menfchen gaat het weldadigfte
verloren, wanneer zij, verdiept in bcfpiegelingen,
zich te verre van het kinderlijk gelooyen verwijderen.
Zelfs de verhevenfte Leeraar heeft de behoefte ge-
voeld, om de verhevene denkbeelden van God aan
aardfche denkbeelden te verbinden, en door de
analogie van menfchelijke betrekkingen, b. v.
van vader en kinderen, de kennis daarvan nader on-
der den menfchelijken geest te brengen. En hoe-
zeer de denkbeelden bij kinderen anders dan bii vol-
wasfenen zijn , zoo zal de overgang van de eer-
fte tot de laatfte nog maar een zeer geringe
ftap tot de volmaakte kennis wezen. Maar dat de
mensch