Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 232 )
worden, benevens de eigenlijke natuurkunde. Boven-
dien kan men gefchikt daar b^ voegen de kennis van
het edellle aller wezens , den mensch, zoo in opzigt
tot zijn ligchaam, als tot zijne ziel, zijne betrekking
tot alles, wat hem omringt, en zijne pligten. Van
dit alles heeft ieder mensch eenig begrip, zelfs zon-
der onderwijs; maar daar die denkbeelden veelal ver-
keerd aankomen of fpoedig eene verkeerde rigting ne-
men, zoo is het noodzakelijk, dat op iedere fchool
over de beginfelen van die kennis wordt gehandeld,
opdat dit vroege onderwijs eenen vasten grond legge
tegen dwaling en bijgeloof.
Wij bepalen ons alleen tot dat, wat in de lagere
fcholen bij het onderw.rjs kan opgenomen worden.
S- 140.
Algemeen overzigt van het heelal.
Het heelal, in zijn' onmetelijken omvang, ligt eiken
dag, maar bijzonder bij heldere nachten, ieder voor
de oogen. Zon, maan en ßerren zijn voorwerpen,
door ieder mensch herhaalde malen gezien, en met
opmerkzaamheid befchouwd.
Ook zelfs in de kindsheid van het menfchelijk ge-
flacht , was de fterrekunde de voornaarafte weten-
fchap, en men hield zich fpoedig overtuigd, dat alle
bewegingen en veranderingen der hemelligchamen aan
algemeene wetten onderworpen waren. In den kring
van het onderwijs op de lagere fcholen, kan men al-
leen bij het allervatbaarfte ftaan blijven, en daarbij
verftandige leeringen , ook door vele heerlijke plaatfen
uit den Bijbel, voegen. Hoe vlugger en ouder de leer-
lingen zijn, hoe verder men dit onderwijs kan voort-
zetten. Evenwel zonder eenige wiskundige gronden
kan