Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 229 )
Ook is het een voortreffelijk middel om niet alleen
het geheugen maar ook de verbeeldingskracht en het
oordeel te oefenen, dat men dikwijls paralellen tus-
fchen gelijkfoortige voorvallen, karakter» cn Iptgeval-,
len van enkele perlbnen trekt, of het gelijkfoortige,
bij de herhaling, door den leerling zelven laat opzoeken.
3.) De Gefchiedenis, als middel ter vorming van
het karakter. Ook op het jeugdige gemoed en op
de geheele orming van het karakter kan het leeren
der gefchiedenis eenen weldadigen invloed hebben.
Dit door voordragt en behandeling te bevorderen,
moet het allerminst in die jaren verzuimd worden,
waarin het zedelijk gevoel nog niet geleden heeft of
veranderd is door verkeerde of Hechte voorbeelden.
Wanneer de gefchiedenis der wereld niet leidt tot
het inzien, wat, bij alle wisfeling der menfchelijke
gedachten, alleen de achting en navolging waardig blijft,
terwijl het onwaardige , hoezeer het eenen korten tijd
uitblinkt, in het niet terugkeert; wanneer uit dit in-
zien niet eene zuivere zedelijke neiging voortfpruit,
die alles, wat de menschheid eert en veredelt, in zich
opneemt, en , waar het mogelijk is, in daden toont;,
wanneer eindelijk niet bij de echte wijsheid des levens,
ook de fcbranderheid, die voorzigtigheid voortbrengt,
voor zoo verre zich die daarmede behoort te paren,
de vrucht is van het befchouwen en overwegen der
ondervindingen en gebeurtenisfen van vroegere tijden,
dan blijft de histoniche geleerdheid, zelfs voor den
ijverigden onderzoeker en den diepden en grondig-
den kenner, flechts een dood weten.
Om het verhevene doel, dat bij het onderwijs in
de geichiedenis behoort in het oog gehouden te wor-
den, te bevorderen, is de eenvoudigde en krachtig-
lle voordelliiig, naar de voorbeelden der grootde mees-
P 3 ters