Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
(227)
138.
Algemeene aanmerkingen over het gefchied-
kundig onderwijs.
i.) De Gefchiedenisl als Jlof voor het geheugen.
Geheugen, verftand en gemoed maken gelijke aan-
fpraak op de gefchiedenis. Alleen door de harmoni-
fche ontwikkeling dezer krachten bekomt de histori-
fche kennis hare geheele waarde. Hieruit vloeijen de
volgende opmerkingen omtrent den gang van het on-
derwijs voort.
Daar de gefchiedenis uit een oneindig getal van in
der tijd plaats gehad hebbende zaken beftaat, zoo
moeten deze, voor zij voorwerpen van leering en
onderrigting kunnen zijn, opgemerkt en in het geheu-
gen geplaatst worden. Maar dat vermogen is be-
paald, en dus moet de onderwijzer overal de wet der
fpaarzaamheid in acht nemen, door eene regte keus
te doen, en overal het noodzakelijke en onontbeerlq-
ke, het gewigtige en wetenswaardige van het overige
af te zonderen. Ook maakt hij eene bepaling van
den tijd, in welken hij den naauwkeurig bepaalden
curfus behoort te doorloopen. Hg maakt zich alle
hulpmiddelen ten nutte om het geheugen zi,jner leer-
lingen te onderfteunen, door tijdreken- en gefchied-
kundige tafelen, het zij in den vorm van den Stroom
des Tijds, door strass , of anderen.
Offchoon het niet verkeerd fchijnt te wezen, wan-
neer de onderwijzer zelf weinig van de gefchiedenis
weet, als hij begint, wanneer hij te voren maar naauw-
keurig zijne auteuren raadpleegt, en maakt, dat h^
zijne leerlingen eenige lesfen voor is en blijft, zoo
vindt men toch daarin dit nadeelige, dat meestal in
P a de