Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 246 )
toegepast op de oude gefteldheid des lands, in het
geheugen te brengen, en wel achter elkander, of van
tijd tot tijd, bij deelen, naarmate men met de verdere
voordragt der gefchiedenis vordert.
Deze fchets doet men verder van een gefchied-
en tijdrekenkundige tafel vergezeld gaan, die ruimte
genoeg bevat, om voorkomende merkwaardige man-
nen en belangrijke gebeurtenisfen met korte woorden
op te teekenen. Verder draagt men de bijzonderheden
der gefchiedenis voor, bij wijze van vertelling, terwijl
men daarbij dezen gang in het oog houdt. De onder-
wijzer verhaalt een of meer malen in de week een
deel der gefchiedenis, gefchikt naar de behoefte, of
jaren, ftand en beftemming, afgewisfeld door vragen,
om de aandacht te wekken, en te kunnen beoordeelen,
of de leerling het voorgedragene verftaat en begrijpt.
Heeft eenmaal de vertelling plaats gehad, dan moet
de tweede , en verder alle vertellingen of voorftellingen
van de gefchiedenis, voorafgegaan worden door eene
korte herhaling van hetgene de laatfte maal werd me-
degedeeld, en wel door korte vragen en antwoorden.
Verder moet een of meer der békwaamfte leerlingen ,
die alle, volgens gehoudene aanteekeningen, een op-
ftel van het voorgedragene hebben vervaardigd, een
opftel voorlezen , terwijl aan al de overige leerlingen
vrijheid wordt gelaten, ieder op zijne beurt aan-
merkingen te maken, op eene befcheidene wijze hunne
gedachten over het opftel mede te deelen, en hetgene
vergeten of verkeerd gezegd is,, op te geven en te
verbeteren. Dit maakt elk oplettend, terwijl de ge-
fchiedenis weder op nieuw voor ieders aandacht komt.
•Ook moet het bijzonder leerzame, dat in ieder
verhaal voorkomt, bijzonder opgemerkt, en dit nimmer
vergeten worden.
Al-