Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
i
( 225 )
Ifjk leven der volkeren bekend te maken, dan het
geheugen met eene groote menigte kleinigheden te
overladen.
S. »37.
Vaderlandfcht Gefchiedenis.
Ook bg de vaderlandrche gefchiedenis' wordt de
graad van uitvoerigheid weder geregeld naar de ge-
fteldheid van den leerling, en ook zelfs naar het ge-
llacht. Geen land levert meer gebeurtenisfen op, die
voor de jeugd bijzonder belangrijk zijn, dan Neder-
land. De Vaderlandfche gefchiedenis is dus een uit-
muntend en algemeen middel ter ontwikkeling en vor-
ming , en behoort alzoo op alle fcholen, naarmate van
verftand en beftemming der kinderen, onderwezen te
worden.
Men gaat hierbij dus meer of minder uitvoerig te
werk, doch altijd met het doel om zamenhängend
de lotgevallen onzes lands te doen kennen, de groote
mannen te leeren waarderen, Gods bijzondere hande-
lingen met dit land te doen opmerken, en de heer-
lijkfte tafereelen van ware menschlijkheid en echte
grootheid voor de jeugd te doen dienen tot het vor-
men van een edel karakter, groot in vaderlandshefde.
Het blijkt du*, dat de onderwijzer voor zich zeiven
vooraf de noodige bepalingen behoort te maken , op
dat hij zijn bepaald wit treffe; waartoe hij op deze
of dergelijke wijze kan handelen.
Even als bij de algemeene gefchiedenis, bevat men
in een zeer kort beftek de geheele gefchiedenis des vader-
lands , met aanduiding van tijd. Verder tracht men dit
beftek, vergezeld van eenig aardrijkskundig onderwijs,
P toe*