Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 224 )
aanftippingcn der gebeurtenisfen aangevuld. Het
biographifche, evenwel flechts kort, karaktertreksge-
wijze, blyft het voornaamflie, en fteekt boven het an'
dere uit.
136.
Algemeene Gefchiedenis.
Op de aangewezene voorbereiding volgt nu de
aanleiding tot de kennis der algemeene gefchiedenis.
Men begint met een beknopt overzigt, dat naauwkeu-
rig de hoofdperioden aanduidt, en hiervan gaat de
geheele gefchiedenis uit. Dit overzigt, waardoor
men zich alleen op het onafmetelijk veld te regt
helpen kan, moet het geheugen onuitwischbaar diep in-
geprent worden. Bij^de eerflie voordragt kunnen vol-
ürekt flechts de voornaamfte en invloed hebbende
gebeurtenisfen en perfonen worden opgenomen ; ver-
volgens kan eene uitvoeriger voordragt plaats hebben,
die meer tot de bijzonderheden afdaalt, maar toch
het meest blijft flilfliaan bij de voortgaande toeneming
van de menfchelijke befchaving en de vorderingen van
den geest, en den invloed daarvan op het geheel,
en eindelijk op de tegenwoordige geflieldheid der lan-
den en volkeren.
Bij dit alles kan men voor hen, die eene geleerde
opleiding genieten of zullen genieten, ten laatfte voe-
gen eene uitgebreide behandeling van de beide belang-
rijke volkeren der oudheid, de Grieken en Romeinen,
gepaard met eene naauwkeurige aardrijks- en plaats-
befchrijviniX; evenwel blijft ook hier de hoofdzaak,
meer met den geest van het doen cn laten van groote
mannen, en met het inwendig huisfelijk en burger-
lijk