Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 223 )
S- 135.
, Voorbereiding tot het gefchiedkundig onderv/ijs.
Het oudlle en heiligfie ailer boeken vangt de ge-
fchiedenis van het menschdom aan met een verhaal
van het begin des menfchelijken gellachts. Naardien
dit het algemeenst verbreid en bekend is, en het te-
vens in zich bevat het eerde onderrigt van de gods-
dienstleer der Ciiristenen, zoo is dit begin bij uit-
ftekendheid gepast en moet ook altijd blijven. Alleen
is het te wenfchen, dat ieder onderwijzer zich in
ftaat zal ftellen, om dit begin in die eenvoudige waar-
heid te laten , en Gode waardig voor te dragen , opdat
zijne aanmerkingen eene onfchatbare bron openen,
vol leerzame onderrigtingen en menschkundige waar-
heden. Verder houdt men de jeugd ter voorbereiding
bezig met uitgezochte voorvallen van de merkwaar-
digfte perfonen, en ook met uitgekipte gebeurtenisfen
zelve, zoo van de oude als nieuwe gefchiedenis.
Al wat naar hunne jaren berekend en algemeen en
ten allen tijde nuttig is, levert ftof, om , planmatig be-
werkt , en chronologisch en fynchronistisch geregeld,
voorgedragen te worden.
Hoofdperfonen, hoofdgebeurtenisfen en jaargetallen,
moet men hier reeds onvergetelijk in het geheugen
drukken. Zij moeten de vaste punten zijn, waaraan
zich alles aanknoopt, van welke alles uitgaat, en waar-
op alles terug komt. Reeds hier v/ordt daarom eene
gefchied- en tijdrekenkundige tafel van duizend tot
duizend, en vervolgens van honderd tot honderd ja-
ren aangelegd, en de opengelatene ruimten van tijd
tot tijd met namen van belangrijke perfonen en korte
aan-