Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 222 )
wetenfchap, en ftaat tevens met vele derzelve in de
allernaauwfte betrekking.
Doch zal zij voor ieder, die daarin onderwezen
wordt, dat zijn, wat zij voor ieder wezen kan, dan
moet de leerwijze boven alles berekend worden naar
de bijzondere bedoelingen , welke men, bij de groote
verfcheidenheid van hen, die onderwijs genieten,
zich voorftelt.
Bij de laagfte klasfe der maatfchappij, die op ar-
menfcholen en dergelijke inrigtingen onderwijs ont-
vangt , behoeft geene algemeene gefchiedenis onder-
wezen te worden. Bijbelfche gelchiedenis, en , des
noods, de gefchiedenis van het vaderland, is hier genoeg.
Maar op de fcholen, alwaar de middelftand on-
derwijs geniet, moet in deze wetenfchap eenig on-
derrigt gegeven worden, hoezeer men aldaar zich
ook niet verder kan bepalen dan tot eene zorgvul-
dige keuze van het gedenk- en wetenswaardigfte,
hetwelk in natuurlijke en invloed makende werkelijke ge-
beurtenisfen onvergetelijk moet voorgedragen worden.
Doch deze voordragt moet geheel planmatig zijn , naar-
dien regel en zamenhang de ziel van het onderwijs zijn.
Eindelijk, daar, waar de geheele ftrekking van het
onderwijs op eenen wetenfchappelijken voet en ter
wetenfchappelijke vorming is aangelegd, neemt ook
de gefchiedenis een hooger karakter aan, en breidt
hare grenzen zelfs tot den aanvang eener eigenlijke
wetenfchap uit.
s. 135.