Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 220 )
S- 133-
Aanmerkingen over de wijze van onderrigt
in de aardrijkskunde.
Van de wijze van onderrigt in de aardrijkskunde
liangt veel af. Men behoort daarbij zekere grond-
flellingen voor de aandacht te houden, waarvan wij
de voornaamfte hier vermelden. Boven alles be-
fchouwe men de aardrijkskunde zoo wel (en in den
beginne nog meer) een onderwerp te zijn ter bewerking
voor het voorflellings-vermogen als voor het geheu-
gen. De onderwijzer ruste niet, voor dat hij zeker is,
dat het beeld der aarde bepaald opgevat en in het
voorftellings-vermogen geplaatst is, zoo dat de leerling
zich iederen oogenblik en op alle punten kan oriën-
teren, en zich bepaald en duidelijk daarover uitdrukken,
wanneer er eenebefchrijving van de ligging der zeeën,
gebergten, rivieren of landen gevorderd wordt. Dit
doel kan op verfchillende wijzen en door veelvuldige
oefeningen bereikt worden. Dat daartoe aardglobe,
kaarten en het teekenen van kaarten vereischt worden,
fpreekt van zelf. Even zeer moet ook het geheugen
geoefend worden in het getrouw bewaren van het-
gene onontbeerlijk is; maar dan behoort men zich
ook te wachten voor alle overlading.
In het algemeen , moet het onvermijdelijk drooge ,
dat getallen en namen, hoe noodzakelijk ook , altijd
bij blijft, door de behandeling van het onderwerp
levendig en aantrekkelijk gemaakt worden.
Deze zoo fchijnbaar bloote geheugen-wetenfchap
te verheffen tot eene gepaste werkzaamheid voor het
verftand, wordt bereikt, wanneer men, overeenkom-
ftig den ouderdom en de gefchiktheid der leerlingen,
over-