Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 4 )
eerst in eenen bepaalden leeftijd befchouwd, te weten
dien der kindsheid en jeugd, of zedelijke onmondig-
heid, welke leeftijd wel niet binnen juiste grenzen
van zekere jaren te beperken is, offchoon toch met
elke nadering tot de jaren der ligchamelijke en zede-
lijke rijpheid ook de behoefte van opvoeding en on-
derwijs moet verminderen. Ten anderen denkt men
bij het fpreken van opvoeding en onderwijs der jeugd
niet aan toevallige planlooze , maar aan zulke verrig-
tingen, die met bepaalde oogmerken en bedoelingen
gefchieden, om den leerling te ontwikkelen, overeen-
komftig zijn vermogen en aanleg.
In dit opzigt bepaalt de opvoeding zich; meer om
den voorhanden zijnde aanleg te doen voortkomen en
te verbeteren, terwijl het onderwijs meer begrippen en
kundigheden aanbrengt, om tevens de vermogens, op
gepaste wijze, de gelukkigfte rigting te geven.
Het ontjiaan van algemeene grondjlellingen voor
de opvoeding en het ondermjs.
Naar welke grondftellingen de mensch het beste
opgevoed en orderwezen zal worden , is reeds lang
een onderwerp van nadenken geweest, voor hen, die
zich overtuigd hielden, dat er zeer veel van afhangt,
de jeugd op te voeden en te ondersvijzen.
In den aanvang kon men de grondfiellingen zeiven
Hechts uit de ondervinding opmaken. Maar naar mate
men in de natuur van den mensch dieper leerde in-
zien, vond men zich ook meer in ftaat uit die kennis
grondftellingen voor eene gepaste opvoeding af te
leiden, zoo dat men eindelijk aan eene fijstematifche
zamenftelling kon denken, en eene leer voor de op-
voeding en het onderwijs voortbragt. Ons