Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 219 )
naar de vorderingen, die dc leerlingen in andere, bq-
zouder in matlieinatifche wetenfchappen, gemaakt
hebben. Ook wordt de natuurkundige gefleldheid
van de bijzondere landen , en derzelver befchaving
en wederkeerige betrekking tot elkander ontwik-
keld en aangewezen. De voorname landen wor-
den naauwkeurig ingedeeld , en derzelver grootte
meer bepaald opgegeven, het aantal der Heden ver-
meerderd, maar toch altijd met betrekking tot derzel-
ver belangrijkheid ten aanzien der flaatkunde, ge-
fchiedltunde, koophandel en letterkunde; bij de aller-
belangrijkfte wordt de bevolking opgegeven, en dit
gefchiedt het allerbest door vergelijking met eenige
zeer bekende fteden , b. v. met de hoofdftad
van het vaderland des leerlings. De regerings-
vormen en ten minften de in leven zijnde re-
genten worden opgenoemd, ook kan men er mo-
gelijk niet zonder nut eene zeer korte fchets der
verfcheidene veranderingen bijvoegen, die een land te
dien aanzien ondergaan heeft. Plier heeft men ook
gelegenheid om van de oude aardrijkskunde gewag
te maken , offchoon dit bij het voordragen der oude
gefchiedenis vollediger gefchieden moet.
Een derde curfus zou meer moeten gaan over zoo-
danig eene aardrijksbefchrijving, die de in- en uitwen-
dige ftaatsgefteldheid der onderfcheidene landen, en
derzelver onderlinge ftaatkundige betrekkingen bevat ;
dan deze ligt geheel buiten de grenzen van het on-
derrigt, v/aartoe wij ons hier bepalen.
§• 133.