Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 218 )
waarbij de mensch niet vergeten wordt; ook geeft
men acht op de voortbrengfelcn.
Is nu de woning der menfchen aldus befchouwd,
weet dc leerling zich daarnaar in liet algemeen te
rigten cn te regt te brengen, en zich de deelen in
derzelver zamenhang levendig voor te ftellen; heeft hij
de namen van de vijf werelddeelen en daarvan de
hoofdverdeclingen in het geheugen geplaatst, en
weet hij dezelve ook zonder kaarten aan te duiden,
dan gaat men tot de enkele deelen, ieder in het bij-
zonder, over. Hierbij ziet men op de grenzen van
een land, op de grootte, de ligging, de natuurlijke
gefteldiieid, voortbrengfelcn , bewoners en voorname
fteden. Verder kan men hierbij voegen de burgerlijke
inrigting , regeringsvorm en godsdienst, maar alles naar
de wet van fpaarzaamheid. Dat Europa op den eer-
ften trap van onderwijs, cn daarna het vaderland het
gewigtigfte blijft, ligt in de natuur der zaak.
S- 132.
Tweede en derde curfus. Verder aardrijkskundig
onderwijs.
In den tweeden curfus vult men de gapingen aan,
die men bij den eerften gelaten had , doch niet
zoo zeer door zulk eene volledigheid, als zich bij
een zamenftel van aardrijkskunde verwachten Iaat,
maar Hechts door uitbreiding van hetgeen v/etenswaar«
dig is. Vooral wordt dc wiskundige aardrijkskunde
vollediger geleerd, de aarde als een planeet aange-
merkt, en de globe met hare veelvuldige lijnen en
derzelver beteekenis en nuttigheid opgelielderd en ver-
klaard. Hoe verre men daarmede kan gaan, rigt zich
naar