Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 217 )
De befcbrijving der aarde, als deel der wereld of
als hemelligchaam, de verfchillende gedaante en ge-
fteldheid der oppervlakte, de natuurlijke gefchiedenis,
en de algemeene gefchiedenis en volkenkunde , moeten
te zamen de elementen bevatten voor ieder goed aard-
rijkskundig onderwijs. Dan alleen zal dit onderwijs, van
den beginne af tot zijne hoogfte uitgebreidheid, kin-
deren en jongelingen wekken en trekken , -en hunnen
geest met den bruikbaarften fchat van voorftellingen
en denkbeelden verrijken.
S. 131-
Eerfte curfus. Aanvankelijk aardrijkskundig
onderwijs.
Het aardrijkskundig onderwijs begint met de befchou-
wing van eene goede aardglobe , om de gedaante der
aarde op de beste wijze voor te ftellen. Daarna leert
men op dezelve de onontbeerlijkfte cirkels en der-
zelver gebruik, als ook breedte en lengte kennen.
Hierop befchouwt men de aarde als planeet, en bepaalt
de beweging en de betrekking tot het zonneftelfel,
benevens de dag- en jaargetijden.
De oppervlakte der aarde biedt verdere ftof ter
overweging, als : hare natuurlijke verdeeling, de na-
men en ligging der zeeën, de bergketens, de rivieren
en verdere wateren, waardoor de natuurlijke grenzen
bekend zijn, die, als onafTiankelijk van de wisfeling der
tijden en volkeren, door fommige aardrijkskundigen
boven de ftaatkundige grenzen der landen gebezigd
■worden. Te gelijk bepaalt men zich tot de bijzon-
derheden van ieder klimaat en van iederen grond,
O 5 waar