Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 216 )
verder terug gaan , en^ ook van hen, die reeds voor
lang geftorven zijn, viretenkan, wat zij gedaan hebben.
S. 130. '
\Aardrijk5hindc. Verdeelt tig van het onderwijs.
De aardrijkskunde moet -niet enkel de oppervlakte
der aarde verdeelen, en de (trekking en betrekking
van die natuurlijke en willekeurige deelen duidelijk
maken ; maar zij zal tevens de aarde als door leven-
de wezens bewoond en onder verfehillende volken
verdeeld doen kennen, hare tegenwoordige gefield-
heid, toeftand en betrekking tot het heelal voordra-
gen, en zoo, in opzigt tot natuur- en kunstvoortbreng-
felen , alles opgeven, wat nuttig is te weten. Zij is
dus met vele.andere wetenfchappen in aanraking,
grijpt in het gebied van alle werkdadige kennis, en
zou, van alle afgezonderd, zich zeer dor en voor
den beginnenden leerling affchrikkend vertoonen.
Maar ook door dien buitengewonen rijkdom van
kennis vindt men zich gedrongen het onderwijs ia
deze wetenfchap in meerdere curfus te verdeelen,
waarbij ouderdom, gefchiktheid, behoefte, ook het
geflacht en de toekomfliige beflemming, moet onder
het oog gehouden worden.
Voor velen zal de eerflie curfus toereikend zijn,
wanneer men het verdere aan eigen lust en gelegen-
heid overlaat. Voor hen, die tot eenen hoogeren, meer
wetenfchappeliiken fl:and beflemd zijn , is een tweede
en derde curfus noodig. Maar in ieder dezer afdee-
lingen moet reeds alles, wat het wezen der aardrijks-
kunde , naar boven gegevene bepaling, uitmaakt, doch
naar verfehillende maat en omvang, gevonden worden.
De