Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 215 )
hierin zich ook naar tijd en gelegenheid zal moeten
bekorten, zoo mogen dczd" kundigheden voor het
onderwijs nergens wegvallen, en, zelfs in hare grootde
bepaaldheid, geenszins bloot zaken voor het geheugen
zijn, waartoe zij maar al te dikwijls door de onder-
wijzers gebragt worden.
De eerde denkbeelden van aardrijks- en gefchied-
kunde laten zich, nog voor dat het eigenlijk onderwijs
een aanvang neemt, den kinderen bij allerlei gelegen-
heden mededeelen. Terwijl men , bij het opfchcrpen
der opmerkzaamheid en het nadenken , met hen over
de voorwerpen , die het allernaast rondom hen lig-
gen , fpreekt, zal eene menigte van denkbeelden,
de in de aardrijkskunde vooronderfteld worden, b. v.
van fteden , dorpen, rivieren, afftand, bergen, da-
len, bosfchen, vlakten, kanalen, fchepen, mecren,
zeeën, eilanden enz. voorkomen, waarvan ten minften
vele hun in de nabijheid kunnen getoond worden.
Bij wandelingen, op kleinere of grootere reizen, moet
men maar alle gelegenheden waarnemen, om hun zel-
ven dat te laten zien, wat flechts op eene plaats
te zien is, en niet dat, wat aan volwasfenen over-
bekend en gemeenzaam is, ook bij kinderen als be-
kend vooronder ftellen. Voor de eerfte gefchiedverlia-
len, zijn die de beste, welke bijzondere menfchen
betreflen, die zich door het een of ander, b. v. door
eene nuttige inrigting, of de uitvinding van deze of ge-
ne zaak, beroemd gemaakt hebben j of een merkwaar-
dig oord, een flagveld, een oude burgt, een opfchrift
enz. geven aanleiding om te verhalen, hetgeen in
vroegere tijden hier is voorgevallen.
Dit verwekt de belangneming in den vroegeren tijd,
en leidt op tot het denkbeeld, dat men al verder en
U 4 ver-