Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
. -m.i .'ommma
C 212 )
Wordt deze regt gevat, dan gaat men tot de zamen-
geftelde evenredigheden over, als mede tot den ket-
tingregel en omgekeerden regel van drieën.
De wijze, waarop men hierin bij het onderwijs be-
hoort te werk te gaan, is niet wel in bijzonderheden
op te geven, zonder breedvoeriger te worden, dan
dit bellek gedoogt. Hierom bevelen wij dit onder-
werp aan het bijzonder onderzoek van iedsren onder-
wijzer.
§. 127.
Voorbereidende oefeningen tot de Meetkunde.
Dat de meetkunde eene fchool voor flreng en re-
gelmatig denken, en gevolgelijk een middel is om
den ligt vcrdrooiden geest der jeugd te verzamelen en
tr^swijze aan afgetrokken denken te gewennen, wordt
meer en meer erkend. Kunnen niet allen hierin even
verre gebragt worden, zoo kan men toch de vooroe-
feningen, die met de vormen der zigtbare dingen be-
ginnen , veel algemeener gebruiken, dan thans nog
plaats heeft.
De fchoonfte handleiding gaf, in onze taal , van
dapperen, in zijn werk, getiteld: Handleiding voor
onderwijzers, om, volgens eenen geregelden gang^
kinderen te leeren opmerken^ denken en fpreken,
toegepast op de zamenßelling der eenvoudigße voor-
•werpen uit de meetkunde, bekend onder den naam
van vormleer, waarnaar wij onze lezers verwijzen.
§. 128.
Wijze van onderrigt in de Meetkunde.

Het algemeende vereischte bij het onderwijs in de
meetkunde is, dat men daardoor eenen vasten grond
voor