Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 211 )
nadat, volgens het boek der moeders, de huisfclrjke
kring de eerlle kennis heeft aangebragt.
De werkjes, die hier bijzondere dienst kunnen be-
wijzen , zijn :
Aanvankelijk onderv/ij's in het kennen der getallen;
of het leeren tellen van i—20 , door prinsen.
Leyden, du mortier en zoon.
Pestalozzi's leerwijze in de kennis der getallen ,
door prinsen. Leyden, du mortier en zoon.
Vragen en voorfiellen, toegepast op de oefeningen
met de tafel der eenheden van pestalozzi, door
van haarst cn reidsma. Sneek, smallenburg.
126,
Trapswijze voortgang van het onderwijs
in het rekenen.
Het onderwijs in het rekenen naar regelen vangt
met de verklaring van het talftelfel aan. Dat de leer-
lingen daarvan een duidelijk begrip krijgen, is voor het
vervolg van het uiterfte belang, en daartoe kan men
vele zinnelijke hulpmiddelen bezigen. Na dezen gaat
men over tot de behandeling der vier wijzen van
rekenen, of de vier hoofdregelen, welke men vervol-
gens kan toepasfen op munten, maten en gewigten.
Hierop volgt de behandeling van de tiendeelige breu-
ken , met derzelver toepasfing op de Nederlanafche
munten, maten en gewigten. Vervolgens behandelt
men de gewone breuken, cn na dezelve toegepast te
hebben, is de regel van drieën het onderwerp, waartoe
men zich bepaalt. Deze regel vooronderftelt reeds,
zoo men er niet werktuiglijk mede wil te werk gaan,
eenige kennis van de meetkundige evenredigheden.
O a Worde