Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 200 )
op de fchrijfmachine regtftreeks en terftond, de laatfte
brengt men aan door met pen en inkt op papier te
laten fchrijven. Heeft dus het kind zich naar de drie
eerfte oefeningen leeren fchikken, dan wijst men
het, hoe het nu de ftrepen en halen op het glas
moet maken, door juist over de onderliggende en
doorfchijnende lijnen en bogen te trekken. Meer is
daarbij niet noodig , wanneer men maar getrouw
zorgt, dat het kind op iedere afwijking opmerkzaam
gemaakt en tot grootere naauwkeurigheid aangefpoord
wordt. De trapswijze opeenvolging, hierbij in acht
te nemen , wordt door de voorbeelden of onderliggers
geheel aangewezen.
Het behoort vooral opgemerkt tQ worden, dat de
onderwijzer gedurende drie weken niet te naauwkeu-
rig op de in acht neming van al het voorgefcbrevene
kan letten; want de minfte afwijking geeft bij het
kind eene verkeerde hebbelijkheid en bederft ai het
overige. Na dezen tijd, kan men zien, dat het kind
eenige vastheid in de gewoonte heeft verkregen, door-
dien het toont op zijn gemak te zitten, de vingers
en hand natuurlijk en zonder dwang te bewegen , en
de lijnen en bogen met gemak na te halen. Het aan.
tal voorbeelden of onderliggers is tot twaalf gebragt,
omdat te veel niet wel kan fchaden, wanneer de
onderwijzer maar niet in het denkbeeld ftaat, dat
alle kinderen noodig hebben deze twaalf na te halen.
Vele toonen, dat zij, tot de helft gekomen, reeds
eene gemakkelijke en natuurlijke beweging hebben, en
goed tot het fchrijven met pen en inkt op het pa-
pier kunnen overgaan. Het blijft dus in alle gevallen
aan den onderwijzer overgelaten, zich zoo verre van
deze fchrijfmachine te bedienen, als hy zal noodig
oordeelen.
5.121.