Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
, . (2).
; s. a. ^ ^ ■
De mensch heeft behoefte aan opvoeding en on-
derwijs.
' Dit ondcrrcheid wordt nog van eene andere zijde'
in den aard zijner ontwikkeling zigtbaar. De mensch
b,ehoeft van zijne geboorte af, en in de jaren der
i.. ^ kindsheid en jeugd, veel meer vreemde hulp. Deze
'moet hem geven, wat het dier door inftinkt ontving,
ten einde in verdere jaren , door zijne rede, vrij te
kunnen handelen naar zijne behoefte. Zonder eene
i , voortdurende verzorging, loopt het ligchaam dikwijls
I j gevaar van niet goed op te «groeijen , of te fter-
ven; zonder den invloed van andere zedelijke we-
zens, bereikt datgene, wat den mensch boven zijne
medefchepfelen verheft, niet die volkomenheid, wel-
' ke hij naar zijnen aanleg bereiken kan, en het hoogfte
vermogen, de rede, welke zich in zijne vrije werk-
zaamheid doet kennen, bekomt, wanneer het al
daartoe geraakt, nimmer die voortdurende flerkte.
Zonder vreemde ondêrrigting kan de mensch zich
wel eenigen voorraad van kennis , door eigene waar-
neming, verwerven; maar deze verkrijgt hij eensdeels
zeer langzaam , en anderdeels niet tot die hoeveelheid
en volkomenheid als anders.
S- 3-
I
fß^at men door opvoeding en onderwijs te verflaan
heefty in de ruimere bet eekenis van het mord.
Alles nu wat den mensch tot ontwikkeling der
krachten, die in hem fluimeren, behulpzaam is, en
uit hem datgèen vormt, wat hij worden kan, mag
men in eene ruimere beteekenis opvoeding en onder-
wijs