Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 199 )
op de fchrijfmachine wel overwegen, dan komt ons
dat middel als zeer aan het doel beantwoordende
voor. Het eigenlijk fchrijven is eene gewoonte in dé
beweging der hand en vooral van de vingers, gefchikt
om goed gevormde letters voort te brengen. Het
deel, dat het verftand en gevoel daar aan neemt, be-
ftaat, om, na volbragten arbeid, te zien , hoe het
uitgevallen is. Zal men nu zoodanige goede gewoon-
te in de beweging der hand het best voortbrengen
en bevestigen, dan behoort men immers van den be«
ginne af, in de eerfte plaats, te zorgen, dat de vin-
gers en de hand zich gepast bewegen, en daardoor
zoodanige halen en trekken voortbrengen, als tot
eene goede letter behooren? Wij weten, dat fom-
migen de hand van den aanvang af willen vrijlaten
in het voortbrengen der letters, en uit de vergelijking
der gebrekkige voortbrengfelen met de goed voorge-
fchrcvene leeren afleiden, hoedanig men moet te
werk gaan om eene behagelijke letter te fchrijven.
Doch zulk een weg is in ons oog geenszins de kort-
fte, en wordt zoo veel mogelijk in het aanleeren van
alle kunften en wetenfcliappen vermeden. Het onna-
tuurlijke in alle halen en trekken te voorkomen, cn
den natuurlijken vorm dadelijk in de beweging der
hand te brengen, is boven alles verkieslijk, omdat
zich daarmede alleen het behaaglijke en fmaakvolle be-
hoort te paren, om eene fchoone letter te hebben:
de beide eerfte vereischten bevordert en bewerkt men
op
Bij de machine gebruikt het kind eene kleine, natte,
fchoone fpons, om de verkeerde trekkeu uit te wisfcheii
en het glas fchoon tc houden.
Al deze zaken zijn te bekomen bij e. btaakf.ndurg ,
Mr. Timmerman in de Kleipc Huutffraat, tc llaatkM.
N 4