Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 1Ö7 )
boveneinde, in de linkerhand, en zegt tot de kin-
deren : ziet, kinderen! hoe ik de pen opneem : den
voorden vinger van de regrerhand leg ik buven óp de
pen, zoo dat deze aan het tweede lid uitkomt, en
bijna regt opftaat, maar niet in het hol van de hand
ligt. Daarop breng ik er den tweeden vinger op
zijde tegen aan, terwijl de duim aan de andere zijde,
eenigzins krom gebogen, te Itaun komt. Verder doet
men opmerken, dat de duim nagenoeg zooveel hooger
komt te liggen dan dc eerlle vinger, als deze hooger
ligt dan de tweede. Nu doet men de hand vooruit-
brengen , ten einde te zien, of de pen goed zit, en
laat daarop dezelve nederleggen. Na eenige oogen-
blikken, zegt de onderwijzer: komt aan, kinderen! nu
de pen 'nog eens opgenomen. Van welken vinger
heb ik het eerst gclproken V waar moest die liggen ?
hoe plaatst men den tweeden vinger cn den duim ?
welke is dc betrekking tusfchen dezelve? Deze oefe-
ning moet zoo menigmaal herhaald worden, tot dat
de kinderen dc pen in eens goed opnemen, en den
arm regt uit Heken, zonder eenige verandering te
veroorzaken. Hierbij kan men opmerken, dat het
wel om het even is , waar de andere vingers liggen,
doch men evenwel vuor het beste houdt, dat zij aan
de andere aanfluiten, om het overflaan van de hand
te beletten.
De tweede oefening is het houden van de hand
en den arm, en het goed plaatfen van het geheele lig-
chaam. Het houden van de hand hangt veel van
'den arm af. De hand moet met de pen zoo gehou-
den worden, dat de fchrijver nagenoeg boven op den
vooriten vinger ziet, en een ftipje tusfchen den eerften
en tweeden knokkel gezet, moet altijd door den fcin-ij-
ver gezien kunnen worden. Aldus rust de hand op tku
N 3 arm