Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
f
C 195 )
kend, dat men zich zelfs in de lagere ftanden
Ichaamt, onbekend met dezelve te wezen.
s. ii8. '
(
Gewone wijze van fchrijven leeren.
Gewoonlijk laat dc onderwijzer, zoodra hij denkt,
dat een kind groot en oud genoeg is om zich niet
meer met inkt te beraorfen, of wanneer de ouders h.et
verlangen , met fchrijven eenen aanvang maken. Hij geeft
een fchrijfboek, pen en inkt, fchrijft iets voor, en
fpoort het kind aan, dit na te doen.
Behoort de onderwijzer tot hen, die er meerder
werk van maken , dan omvat hij de hand des kinds,
fdirijft er eenige ftrepen mede, haalt lijnen, verbetert
letters, fpoort aan door prijzen en berispen, gaat niet
te fpoedig van letters tot lettergrepen, woorden en
volzinnen over , ziet op de goede houding der pen ,
op den nuttigen inhoud van het voorfchrift, en op
dc zindelijkheid der fchrijfboeken. Doch hoe noodig
dit alles is, zoo kan dit niet genoeg geheeten worden.
De kinderen zijn nog niet bepaald en geoefend om
den vorm der letters op te nemen , en, naar derzelver
enkele deelen, naauwkeurig te bepalen, wat tot ie-
der behoort. Het ontbreekt hun aan de kennis van
dat, wat tot de fchoonheid eens fchrifts behoort, ge-
lijk ook aan eenen maatflaf, waarnaar zij zich in
opzigt tot grootte en ruimte rigten kunnen. Zij
moeten dus in den blinde heen werken, en bederven
zoo eene menigte papier, pennen en inkt, zonder
eenig voordeel. Wij will ;n trachten, hier een volledi-
ger onderwijs in het fchrijvea voür te dragen.
N 2 §. 119.