Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C191)
Vorming van den ßyl door lezen.
Dat het lezen boven al gefchikt is om den ftijl te
vormen, heeft geen bewijs noodig. Doch, zal zulks
het bedoelde nut waarlijk aanbrengen, zoo is het
noodzakelijk, dat eene zorgvuldige keuze der boeken,
niet flechts van de zedelijke maar ook van de aesthe-
tifche zijde gefchied2', wijl het door elkander lezen
van wel en flecht gefchrevene werken geen' gevestigden
fmaak kan voortbrengen. Kan men met de leerlingen
niet altijd gemeenfchappelijk lezen, zoo gefchiede het
toch dikwerf, en men doe het lezen met redeneren
vergezeld 'gaan, make op denkbeelden en taal opmerk-
zaam, en late den jongen lezer zijne eigene aandoe-
ningen en oordeelvellingen mededeelen; daarbij wachte
men zich voor de verzoeking, om in de keuze te
zeer zijnen eigenen fmaak te volgen. Schrijvers, wel-
ke den leeraar in verrukking brengen en zijne aan-
doeningen juist kunnen treffen, zijn daarom nog niet
het best gefchikt, om door kinderen gelezen te wor-
den. Dat een fchrijver klasfiek is, voldoet nog niet,
om hem tot een leesboek voor den jongeling te ma-
ken ; kinderfchriften zijn gefchikt voor kinderen, en
niet volkomene meesterftukken der hooge rhetorifche
of dichterlijke kunst.
De werken, die verder over dit onderwerp , alsmede
over het geheele taalkundig onderwijs en de vooraf-
gaande verftands-oefeningen gelezen en als hulpmiddelen
gebruikt kunnen worden, zijn:
villaume , Leerwijze tot het geregeld fchriftelijk
uitdrukken der gedachten.
Dolz , Vervaardiging van Seht. Opjk Leyden ,
du mortier en zoon.
An-