Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 100 )
het behinfcriikde is , in het ontwikkelen der gronden ,
welke dikwijls de kweekeling zelf zal uitvinden, wan-
neer men hem flechts wenken geeft, en in het geven
van handleiding, hoe het beter kan gemaakt worden.
Men geve daarbij acht op de bekwaamheden en be-
hoeften de:, 'eerlingen. In het begin is duidelijkheid
en taalkundige volkomenheid der uitdrukking alles,
wat men vorderen moet. Cij trappen kan men tot de
volkomenheden eener goede fchrijfwijze overgaan, en,
bij gelegenheid der beoordeelingen van enkele opftel-
len, tegelijk iets over de fijnheden der fpraak, b. v.
woorden van eene gelijke of verwantfchapte beteeke-
nis, alsmede over de theorie van den llijl, over
enkele lborten, b. v. het verhaal, de fabel, over het
onderfcheid van poëzij en proza, bijbrengen, ook den
leerling met eenige kunstwoorden, b. v. tropen,
figuren, enz., bekend maken, en voorbeelden daarvan
laten zoeken. Daarenboven moet men met jonge
lieden niet te ftreng te werk gaan , inzonderlieid de
uitfporigheden der jeugdige verbeeldingskracht zich
liever wel dan kwalijk laten gevallen. Was de be-
oordeeling zeer naauwkeurig, zoo is het dikwerf nut-
tiger, nu nog (jenmaal hetzelfde opflel te laten ver-
vaardigen, om te zien, in hoe verre daarvan gebruik is
gemaakt, dan terflond tot een ander over te gaan.
Voorts kunnen de beoordeelingen en verbeteringen
deels mondelijk, deels fchriftelijk, door werkelijk corri-
geren, gefchieden. liet laatde zal nog meer nut doen ,
wanneer men den verbeterden arbeid andermaal laat
affchrijven.
S. iï6.