Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 189 )
het onderwerp belangflelling in de bezigheid legt, en
verftand cn verbeeldings-kracht te gelijk in volle
werkzaamheid brengt, en wanneer men door het
opmerken der gebreken des 'opftels de ware be-
trekking van menfchen tot menfchen doet kennen
en in aciit nemen. De opklimming, die de onderwij-
zer bij het leeren van brieven fchrijven behoort in acht
te nemen, komt hierop neder. De eerfte brieven
moeten antwoorden op ontvangene brieven zijn;
verder vriendfchaps-brieven, bevattende kleine ver-
zoeken en berigten ; daarna brieven van dankbetui-
ging voor genotene dingen ; verder brieven aan per-
Ibnen van_ meerdere jaren ; en, eindelijk, allerlei gele-
genheids-brieven.
§. "5.
Eeoordeeling en verbetering der fchriftelijke
opfeilen.
Hoezeer ook het zelf werken gefchikt is om jon-
ge lieden te oefenen, zoo bekomt het echter eerst
dooc de beoordeeling en verbetering van den onder-
wijzer zijne volkomene nuttigheid.. Men moet, na-
melijk , billijkerwijze , niets als afgedaan laten varen,
hetwelk men niet zorgvuldig met den leerling door-
loopen, en hem daarbij zoowel zijne fouten getoond,
als hem, wanneer hij het goed gemaakt heeft, aan-
gemoedigd heeft; anders leert hij het nimmer beter
maken, en wordt allengs onachtzaam, wijl hij weet,
dat zulks niet in aanmerking komt.
Wat de bcoordeeling en verbetering aangaat, de-
zelve zij naauwkeurig en ftreng, maar niet moed-be*
nemend, verachtend en beichimpend; zij befta niet
in het enkel opmerken der fouten, maar, hetgeea
het