Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 187 )
over beroepsbezigheden, voor den middenftand zoo
noodzakelijk.
Het fpreekt van zelf, dat, bij verder voortgezet
onderwijs , ftand, geflacht en waarfchijnlijke bedem-
ming in het oog behoort gehouden tc worden, en
dat men daarnaar de opgaven moet inrigten , opdat
denk- en taaloefeningen gelijken tred houden.
Ten flotte volgt hier eene opgave van onderwer-
pen , die de onderwijzer naar verkiezing kan vermeer-
deren.
Grammatikaïe opgaven. Woordverklaringen, be-
paling van de beteekenis der zin-verwante woorden
en gelijkfoortige uitdrukkingen; fpreekwoorden cn
fpreuken, ophelderingen, onderzoekingen, woorden-
raadfels , lettergrcepraadfels, enz.; oplosiingen, beoor-
deelingen , omzetting van perioden; vergelijkingen,
overeenkomden in bepaalde denkbeelden, verbinding
van op zich zelf daande woorden tot eene gejieele ge-
fchiedenis, enz.
Bcfchrijvingen. Naaiiwkeurige bepalingen van tot
in het kleine gaande onderfcheidingen van oradandig-
heden en eigenfchappen der zinnelijke voordellen;
bijzonderheden, de natuurlijke historie betrelF^nde;
fchilderingen van belangrijke gezigten, van fchoone
oorden, en andere merkwaardigheden ; befchrijvingea
van gedane reizen, het zij ware of verdichte ; ver-
tellingen van allerlei aard; historifche op dellen;
herhaling van het gehoorde bij het gefchiedkundig on-
derwijs ; karakter-fchildering van perfonen bij buiten-
gewone voorvallen; gefchiedkundige uittrekfels uit een
tooneelduk.
Opftellen over beroepsbezigheden. Schuldbeken-
tenisfen, quitanticn, wisfels, adlignatiën, promesfen,
rekeningen van allerlei aard, van ambachtslieden, Ie.»
ve-