Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 186 )
regelen geheel te boven te zijn. Tot dit laitfle
helpt veel het kopiëren van goed gefchrevene Huk-
ken.
S. 113.
Beginfelen der Nederduitfche ßijloefening.
Bij de eerfte oefening ter fchriftelijke uitdrukking
der gedachten, moet niets tot ftof van behandeling
gekozen worden, wat niet binnen den kring van
kennis der kinderen ligt. Ook moet hun bijna alle
ftof geleverd worden, en in den aanvang eerst de
juiste benoeming, daarna de eenvoudigfte verbinding
van gegevene denkbeelden, en de natuurlijke beant-
woording van voorgelegde vragen. Eene ftof ter be-
handeling opgeven, zonder dat de kinderen nog aan-
eengebonden denken geleerd hebben, is geheel ver-
keerd. Eene ftrenge trapswijze voortgang is hierbij
niet noodzakelijk, wanneer men in het algemeen maar
zorgt, dat men van het gemak!rclijke tot het meer ea
meer moeijelijke overgaat.
Verder moet het onderwijs daarheen leiden, om het
kind al meerder zekerheid en goede gewoonte in
het gebruik der taal te bezorgen, en dat wel door
grammatifche oefeningen van verfchillende foort. Ook
behoort verder logisch denken den leerling geheel tot
gewoonte te worden, dat zich openbaart door de dui-
delijkheid, geregeldheid en zamenhang der denkbeelden.
Van daar laat men niet na, een voortgaand grammati-
kaal onderwijs te geven , en daarmede te paren het
maken van opftellen over hetgene gelezen en gehoord
is , vertellingen te doen , uittrekfels te maken, be-
fchrijvingen te geven, aanteekeningen te vervaardigen
van merkwaardige voorvallen,- en eindelijk opftellen
over-