Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
(1Ö5)
S- IIS'
Goed fchripen.
Goed fchrijven is de kunst om geluiden en woor-
den met die letters aan te duiden, en met zoodanige
teekens te fcheiden, welke gedeeltelijk door de goede
uitipraak, gedeeltelijk door de afleiding, en gedeelte-
lijk door liet gebruik gevorderd worden. De eerile
taal- en leesoefeningen, de oplosfing der woorden in
hunne beflanddeelen, welke daarmede verbonden
worden , de woordvorming en afleiding, alsmede dc
onderfcheiding der rededeelen, zijn nuttige voorbe-
reidingen tot het orthographisch onderwijs.
De veelvuldige oefeningen moeten van trap tot'
trap , al meer en meer, de fl:ellige regelingen volgen,
om eindelijk het verkeerde te onderfcheiden van alles
ïvat gewettigd is.
Het belangrijke van dit onderwijs is het logisch en
grammatikaal goed fchrijven, en hiertoe zijn de eerfle
vereischten, zuiverheid van taal en duidelijkheid.
Het eerde vooronderdelt eene zekere vaardigheid in
het gebruik der taal, ten minde door oefening, dat
een goed lager fchoolonderwijs gepast aanbrengt. Het
andere gaat van duidelijk denken uit; want het ver-
warde in de fchriftelijke voordragt heeft zijnen grond
in verward denken.
Men moet daarom met het fchriftelijk uitdrukken
der gedachten niet tc fnel voortgaan , maar liever
daarmede eenen langzamen tred volgen, en met kleine
opgaven zoo lang aanhouden , tot de leerling niet al-
leen goed daarover fpreekt, maar ook in het gebruik
der taal toont de hooldzwarigheden van het werktui-
gelijk fciirijven en h.t goed gebruik der ipelkür.itigc
•vi .-ï ro-