Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 184 )
geftelde woorden en voordellen juist dezen, en geenen
anderen zin kunnen hebben.
De wijze van handelen kan hierbij dubbel zijn,
naardien het doel is, om tot de juiste fpraakkundige
uitdrukking der gedachten te komen , of reeds voor-
handene volzinnen zoodanig te ontwikkelen, dar
daaruit de ware zin logisch en grammatisch kenbaar
wordt.
III. ONDERWIJS IN HET SCHRIFTELgtC UITDRUK-
KEN DER GEDACHTEN EN DE VORMING
VAN DEN SXyL.
S III.
Verdeeling en behoefte vati dit ondery/ijs.
De bedrevenheid van in de moedertaal te fchrij-
ven is, tot , welke hoogte men het daarin ge-
bragt heeft, met zeer gebrekkige en zwakke uitdruk-
kingen begonnen, en wordt met meerdere zekerheid
aan het kind geleerd, naarmate men hetzelve op den
eerden en tweeden trap van vordering naauwkeuri-
ger behandelt. Verre het graotde deel der menfchen
behoeft deze kunst in dagelijkfche bedrijven van het
maatfchappelijk leven, terwijl een zeer klein deel de-
zelve noodig heeft ter behandeling van kunden en
wetenfchappen. Hieruit vloeit van zelf voort, dat in
alle fcholen die bedrevenheid niet even hoog opge-
voerd kan worden, en dat alleen in het laatde opzigt
eene hoogere vorming van den flijl noodzakelijk is,
waardoor het onderwijs dan ook eenen meer wetenfchap-
pelijken vorm behoort aan te nemen.