Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C183)
derd worden. Hieraan fluit de oplosfing der woor-
den in eniiele letters of geluiden,'aisaiede derzelver
zamenftelling.
Vooral wijst men bij de behandeling van het boven-
ftaande op het zakelijk deel des woords, en toont,
hoe, door verandering van het Itamwoord , door het
plaatlen van voorvoegfels, en het aanbrengen van uit-
gangen, de woorden veranderen en nieuwe gevormd
worden.
In zoo verre dc vorderingen des leerlings het toela-
ten , brengt men hem tot de verandering der woor-
den, door verbuiging en vervoeging, en toont, dat
daardoor niet zoo zeer nieuwe woorden ontftaan,
maar naar de rigting, die de zin neemt, van vorm
veranderen. Men brengt hem dicnsvolgens op naam-
val , getal, geflacht, tijd en wijze, en doet hum de
toepasfing daarvan niet van buicen beren, maar met
voordeel ia gebruik brengen.
no.
Woordvoeging.
De woordvoeging leert de deelen der rede naar het
doel regelen, en achtervolgers plaatfen cn verbinden ,
als ook den zin der rede uit den aard der verbinding
goed afleiden. Daar hier alles gegrond is op de alge-
meene wetten van ons denken, zoo kan eene planma-
tige behandeling van dit onderwerp als eene uitmun-
tende redeneerkunde voor de jeugd befchouwd wor-
den. In het eerfte tijdperk van het aani-ijpend ver-
ftand, is het van groot nut, wanneer men zich moeite
geeft, het duistere gevoel tot bewustheid te brengen,
en duidelijk te maken, waarom zoo of anders
M 4 ge-