Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 181 )
S- 10".
Ovcrzigt van het grammatikaal onderwijs.
Al het leeren der talen begint met de kennis^ der
woorden, zoowel in opzigt tot derzelver beteekenis
als logisch-grammaticale gefteldheid (woordenkennis).
Hierop volgt de kennis der regelen, naar welke zij
veranderen, om andere te vormen, of reeds ver-
anderde tot hunnen oorfprong terug te brengen
(Etymologie).
Op deze bei4e volgt de vaardigheid, om ten
allen tijde de overleggingen der ziel, overeenkomItig
den rijken fchat der taal, naar de regelen, gegrond
op de algemeene wetten van het denkvermogen, uit
te drukken (De Syntaxis).
Hieraan (luit zich, eindelijk, de theorie van den ftijl,
welke de regelen bevat, om de gedachten op de beste
wijze, overeenkomftig het doel, dat men heeft, mon-
delijk of fchriftelijk voor te dragen (Stijl).
Offchoon wij hier de deden achter elkander hebben
opgenoemd, zoo moet men daaruit niet befluiten, dat
zij zoodanig achter en aan elkander moeten onderwe-
zen worden : dit zou geheel verkeerd zijn, naardien
de regelen van het eene deel dikwijls in het andere
grijpen , de opvatting ecner opmerking , door de ge-
lijktijdige opvatting eener andere , aanmerkelijk gemak-
kelijker wordt, de afdamming dikwijls den grond der
condructie verklaart, en de eerst aangeleerde beteeke-
nis dikwijls tot de afdamming leidt.
M 3 S-