Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 180 )
denkvermogen in de kinderen naar inwendige tvetten
ontwiklcelt, worden zij gedrongen de teekens der ge-
dachten overeenkomftig die ontwikkehng en uitbrei-
ding te gebruiken, zoodat de meeste grammaticale
fouten, die door kinderen begaan worden, uit der-
zelver ongeoefendheid en bepaaldheid des verftands
voortkomen. Maar hierbij komt nog de vormende
kracht van den omgang, waardoor den mensch veel
tot eene tweede natuur wordt, waarvan hij den grond
kent, noch den regel weet.
Evenwel moet men hierom niet beweren, dat een
onderwijs in de moedertaal onnoodig is. De kennis
van de regelen der taal heeft iets oefenends voor de
ziel, en is reeds als verltandsbezigheid van groote
waarde; maar ook bekomt iedere verkregene vaardig-
heid eene hoogere waarde, naarmate men van het
goede en grondige derzelve meerdere bewustheid
erlangt. Eindelijk zijn woorden niet flechts teekens
onzer voordellingen en gedachten, maar ook de vol-
komenfte voordellen van den toedand onzer ziel.
Hij, die dus deze teekens niet met bewustheid goed
weet te gebruiken, zal nooit de overtuiging hebben,
dat hij zijne inwendige gedeldheid, of zijne ware
meening , zoo uiterlijk heeft voorgedragen , dat zeker
daar op het verlangde moet volgen,' Aldus bevordert
de kennis aan fpraakkundige regelen ook de meerdere
volkomenheid in het denken, en brengt de overtui-
ging mede, van goed uitgefproken te hebben, wat
men duidelijk gedacht heeft. En boven dit alles, wint
het geheugen, zoowel als het verdand eu oordeel, daar-
door zeer veel in vaardigheid, zoodat het den mensch
altijd volkomen waardig blijft, overeenkomdig zijnen
tijd en dand, zijne taal tot de laatde gronden ts
doorzoeken.
§■ 107.