Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 179 )
men door fnel lezen nimmer goed, maar door goed
lezen wel fnel leert lezen.
Hoe langer de (tukken worden, die men het kind
te lezen geeft. hoe meer men, buiten het werktuige-
lijke van het lezen, ook moet letten op het lezen
naar den zin, en^ bij gevolg, op het naauwkeurig acht
geven op de lees-, zin- en toonteekens, In den aan-
vang laat men bij de teekens langer, dan eigenlijk ver-
eischt wordt, ophouden; want niets bevordert de
duidelijkheid meer dan de behoorlijke fcheiding der
beflanddeelen eener rede. Onderfchddende articu-
latie , verßaanbaarheid cn natuurlijkheid zijn
overigens de eenige bepaalde vereischten, die men
van het kind vorderen kan.
Eindelijk behoort men den kinderen ook gefchreven
fchrift te leeren lezen, en hen op te leiden , om ook
het oude loopende fchrift, in transporten, enz. voor-
komende, vaardig te kunnen lezen en verdaan.
II. onderwgs in de nederduitsche taal.
S. 106.
Waarde van het onderwerp.
Dat vele menfchen hunne moedertaal goed fpreken
en fchrijven, en toonen, dat zij een fijn gevoel op de
juistheid van derzelver gebruik bezitten , zonder bijna
ooit van derzelver regelen iets gehoord te hebben ,
leert de ondervinding; doch dit is ook wel te begrij-
pen , want vele regelen zijn gegrond op de natuur en
den vorm van ons denkvermogen, en daardoor ook
aan alle talen gemeen , dat eene algemeene of wijs-
geerige taal mogelijk maakt. Terwijl zich nu het
M 2 denk-