Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
(ne)
brenging der geluiden voegde, waardoor hij de arti-
culatie op alle hoogten en naar den aard der uit-
drukking muzijkalisch bepaalde. Verder leerde hij den
kinderen, in het fpreken uit alle toonen uitgaan,
naarmate het onderwerp of de beteekenis dit vorderde,
en debeflendige toonshoogte of muzijkalifchen gang
eener volzin aangeven en bepalen. Maar, om te be-
fluiten, hoeveel goeds ook in deze oefeningen ligt, zij
blijven voor den onderwijzer in eenigzins talrijke
fcholen eene moeijelijke zaak, en van daar is het, dat
men mogelijk het beste doet, van aan de ouders de zorg
voor de vorming der fpraakwerktuigen over te laten,
en, in fommige gevallen, waar men gebreken ontmoet,
toe te fpringen en te regt te helpen.
104.
Lezen leeren.
Ieder hoorbaar geluid der fpraak moet een teeken
hebben , of behoort althans door een teeken te wor-
den aangeduid. De fom of de verzameling dezer
teekens noemt men het alphabeth of A B C. Hoe
klein het getal dezer teekens ook zijn moge, zoo kan
men toch, door de oneindige verfcheidenheid der ver-
bindingen, alle woorden der taal daardoor uitdrukken.
Het lezen nu is niet anders dan het verwisfelen
der zigtbare teekens in hoorbare, en kan dus niet
anders dan eene eenvoudige zaak zijn.
Om het lezen te leeren, is het kennen der teekens
of letters in de eerfte plaats noodzakelijk; ten tweede,
moet men alle zamenftellingen naauwkeurig leeren
uitfpreken, en dus lettergrepen en woorden leeren
lezen; en, eindelijk, de woorden in verband met elkan-
der