Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 175 )
künftige oefeningen het doel bereikt kan worden , dat
zeer vele menfchen zonder zulk onderwijs volkomen
goed hebben leeren fpreken, en dat de gebreken in
de uitfpraak het meest door perfonen, die de kinde-
ren te huis omringen, worden aangebragt.
In de eerfte jaren kunnen ouders cn zusters deze
taak op zich nemen, en kwijten die zich gepast van
hunnen pligt, dan hebben onderwijzers bij het ter
fchool komen der kinderen weinig te doen. Maar
hebben ouders en andere perfonen dien pligt ver-
zuimd, dan is de taak des onderwijzers groot, en
zelden worden de aangeleerde gebreken volkomen her-
fteld. — Maar hoe dit ook zij, de onderwijzer moet
doen wat hij kan.
In den laatst voorgaanden tyd heeft men in dit op-
zigt, bijzonder in Duitschland, te veel willen doen.
Zoo wilde OLiviER, dat men in de fcholen den kinde-
ren de grondbeginfelen zoowel als alle zamenftellingen
der taal zou leeren uitfpreken , dat men daarna de
zamenftellingen zou opnoemen, en den kinderen doen
zeggen, uit welke elementen zij beftaan , en dat men
eindelijk de elementen zou noemen , en den kinderen
laten zeggen, welke zamenftellingen daaruit voortkomen,
en dat alles alleen op het gehoor. Hierop volgde het
lezen leeren.
Stephani wilde, dat men den kinderen de klinkers^
klanken en medekhnkers zou leeren , en naauwkeurig
doen kennen, door welke werktuigen en op welke wij-
zen zij worden voortgebragt. Hierdoor meende hij
de kinderen in flaat te flellen , om de fpraakorganen
overeenkomflig alle vereischten goed te gebrui-
ken.
Maar nog meer wilde krug doen, die bq het bo-
ven ftaande nog de muzijkalifche of toonkunflige voort-
bren-