Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 174 )
eindige affland tiisfchen hem en de redelooze fchep-
ping. En naarmate de fpraak in hem eenen meerderen
graad van volkomenheid verkrijgt, verhoogt ook zijn
inwendig geestelijk wezen.
Dit onderwijs kan verdeeld worden in:
I. Oefeningen in het werktuigelijke der fpraak ;
II. Lezen leeren;
III. Taalkundig Onderwijs;
IV. Schriftelijk uitdrukken der gedachten;
en V. Vorming van den ftijl.
I. oefeningen in het werktuigelijke
der spraak.
S- 103.
Vorming der fpraakwerktuigen.
Voor men met het eigenlijk lezen keren eenen aan-
vang maakt, kan men oefeningen beginnen ter vor-
ming der fpraakwerktuigen, ren einde dezelve gefchikt
te maken, om de elementen der menlchelijke fpraak,
welke uit een bepaald getal enkelvoudige geluiden be-
Raan, zuiver en volkomen voort te brengen. Door het
leeren van het alphabet kan dit doel niet bereikt wor-
den. iVIenbehoort een vollediger onderwijs te.geven,
en het kind met den geheelen omvang der geluiden on-
zer fpraak bekend te maken , het zij geregeld naar de
fpraakorganen, of naar andere beginfelen. Dit onder-
wijs vangt met enkele geluiden aan , zet die vervol-
gens te zamen, om alle verbindingen te hebben, be-
zigt daarna gezegden, en doet alles zuiver naar geluid,
toon en maat voortbrengen.
Slaar de ondervinding leert, dat ook zonder zulke
kun-