Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE HOOFDSTUK.
VAN HET ONDERWUS IN DE NEDERDUITSCHE
SPRAAK IN DESZELFS GEHEELEN OMVANG.
$. i02.
Belangrijkheid en verdeeling van het
onderwerp.
D
vorming der Tpraak is eene gewigtige bezigheid
voor den onderwijzer der jeugd. Ieder deel van dit
veel omvattend onderwijs heeft zijne groote nuttig-
heid en eigene waarde. Daarom is het te wenfchen,
dat de onderwijzer daarvan geheel doordrongen zij,
alsmede van de verdiensten, die hij verwerft, door
zulk een heerlijk gefchenk des Scheppers tot de meeste
volkomenheid te brengen.
Ontegenzeggelijk is de menfchelijke fpraak en het
menfchelijk fpreken iets goddelijks, en zelfs de dage-
lijkfche verfchijnfelen van het wonderbare doen ons
zeggen, dat de fpraak een groot wonder is. Zoodra
bij het kind zijn inwendig gevoel in verband met de
fpraak treedt, en het de gedachte in woorden uitdrukt,
en door dit middel met fchepfelen van zijne foort in
wederkeerige werking komt, dan ontftaat ook de on-
ein-