Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 170 )
taalonderwijs , en daar toch het algemeene der talen
op de algemeene wetten van het denken gegrond is,
zoo kan men tevens de eerfle grondbeginfelen der
logica, naar de Socratifche leerwijze, ontwikkelen.
S- loi'
Onderfcheidene mjzen , waarop de befchrevenc
oefeningen behandeld worden.
Al de verflands- en fpreekOefeningen vorderen eene
ftof, van welke zij uitgaan, of waaraan zij zich ver-
binden. Al het socratiferen en catechiferen met kin-
deren , die in alles nog gebrek aan denkbeelden heb-
ben, en wien men nog geene ftof geleverd heeft, die
daarenboven naar hunnen oud'erdom nog veel te
onbedreven zijn, om met afgetrokkene denkbeelden te
handelen, is verloren arbeid, en gewent aan redeneren,
waar het nog niet voegt.
Maar ook dan , wanneer reeds een voorraad van
denkbeelden kan vooronderfteld worden, moet het
onderwijs planmatig voortgaan, en dus behoort eene
reeks van gepaste begrippen ten grond dezer oefening
gelegd te worden; of men kan een boek kiezen, waarin
de bouwftoffen naar den ouderdom en de vatbaarheid
voorkomen , gedeeltelijk voor het geheugen , gedeelte-
lijk voor het denken en oordeelen. In het laatfte ge-
val kan men of het lezen door ingemengde vragen
afbreken , of, vvanneer de geheele afdeeling aan het
einde is, een onderhoud voor hetzelve aanvangen, en
al de boven ftaande oefeningen daarbij in het oog
houden. Op deze wijze wordt tevens het lezen
hoogst nuttig, daar men van ieder woord zich zelven
rekenfchap leert vragen en geven. Zoodanig onder-
houd