Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 169 )
vodrbeïeid. Wanneer, namelijk, een leerling eerst zoo
vele bouwftofFen heeft opgezameld, en het algemeene,
zoowel als het bijzondere, heeft leeren kennen, zal
hij ook in ftaat zijn, om die denkbeelden in orde te
brengen , te rangfchikken en te verdeelen. Daardoor
zullen , als het ware, in de ziel zekere vakken ge-
vormd worden, en eene vaardigheid ontftaan om
afzonderlijke nieuwe denkbeelden hunne plaats aan te
wijzen, en om dezelve ook gemakkelijker, bij zekere
gelegenheden, weder in het geheugen of voor de ver-
beelding te brengen , volgens de natuurlijke wetten
van het verband der denkbeelden onderling. Zooda-
nige klasfificatiën geven tot menigvuldige oefeningen
aanleiding, en zelfs in rijper jaren moest men er zich
zorgvuldiger mede ophouden.
§. loo.
VIII en IX. Oefening van hei oordeel door
enkele flellingen.
De oordeelskracht der kinderen kan ook door aller-
lei ter beoordeeling voorgelegde dingen , cn ook
door in het geheugen opgenomene uitdrukkingen, ge-
oefend worden, in welke oefening men weder eene
zekere opvolging in acht nemen kan. Men begint
met beoordeelingen van zinnelijke voorwerpen, en
gaat tot zedekundige over. Men neemt eerst alleen
de hoedanigheid, vervolgens ook de hoegrootheid der
ftellingen in acht, maakt dezelve langzamerhand moei-
jelijker, door de vragen meer ingewikkeld voor te
ftellen, en tevens de fcherpzinnigheid met het oordeel
te oefenen. Hetzelfde oogmerk bevordert men ook ,
ten negende , door de aandacht op de onderfcheidene
foorten der woorden tc vestigen, waardoor men reeds
vroeg de leerlingen voorbereidt tot een grammaticaal
L 5 taal-